Heeft u een klacht, bespreek dit eerst met uw zorgverlener. Komt u er samen niet uit dan kunt u een mogelijke klacht indienen bij Klacht&Company via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier.