Verzekerde zorg

Het tarief voor een consult van een uur bedraagt € 100,-

Er zijn geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dit betekent dat ik niet gebonden ben aan de soms vergaande eisen die verzekeraars stellen. Eisen die de cliënt niet altijd ten goede komen. Liever besteed ik mijn tijd aan kwalitatief goede zorg voor mijn cliënten.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunt u informeren bij u verzekeraar of u voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt.

Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een jaarlijks wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2023 bedraagt dit € 385,-

Als uw diagnose voor vergoeding in aanmerking komt dan betaalt u eerst uw eigen risico (als die nog niet op is) en van het restant wordt ongeveer 70 procent vergoed.

Een gemiste of te laat afgezegde afspraak (binnen 24 uur) wordt bij de cliënt gedeclareerd en bedraagt € 40,-

BTW is niet van toepassing.

Onverzekerde zorg

Houd er rekening mee dat niet alle diagnoses voor vergoeding in aanmerking komen zoals relatieproblematiek, werkproblematiek en aanpassingsstoornissen. In dat geval moet u de kosten zelf betalen. Het tarief voor een consult van een uur bedraagt € 100,-

Een gemiste of te laat afgezegde afspraak (binnen 24 uur) wordt bij de cliënt gedeclareerd en bedraagt € 40,-

BTW is niet van toepassing.

Samengevat:

Tarief zelfbetalers: € 100,- per uur

Tarief overig (zorg)product: € 100,- per uur

Tarief no show: € 40,-