Werkwijze

Intake

In het eerste gesprek brengen we de problematiek zoveel mogelijk in kaart. We proberen samen duidelijk te krijgen waarom dit nu een probleem voor u (geworden) is. In de psychologie wordt dit een holistische theorie genoemd. In een holistische theorie wordt gekeken welke factoren bijdragen of bijgedragen hebben aan het huidige probleem.

 

Behandeling

We kijken welke behandelwijze het beste past bij uw hulpvraag. Er wordt ingeschat hoeveel gesprekken / behandelingen ongeveer nodig zijn. Regelmatig evalueren we de voortgang van de behandeling.

 

Effectmeting

Aan de hand van een vragenlijst (SQ-48) wordt het effect van de behandeling gemeten. Bij de start van de behandeling en na het laatste gesprek, wordt u gevraagd deze lijst in te vullen. De SQ-48 is een klachtenvragenlijst die u inzicht geeft welke klachten u heeft en de mate waarin u daar last van heeft. Door beide vragenlijsten te vergelijken krijgt u inzicht in het effect van de behandeling.